باباسالاری صدراله

باباسالاری صدراله

شهید : صدراله باباسالاری فرزند : علی متولد : ۱۳۲۰ محل تولد : محل الدین تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ محل شهادت : شرق دجله (عملیات بدر) محل دفن : امام...

باغبانی رضا(کاووس)

باغبانی رضا(کاووس)

شهید : رضا(کاووس) باغبانی فرزند : حسین متولد : ۱۳۵۲ محل تولد : کازرون تاریخ شهادت : ۱۳۷۲/۰۱/۱۴ محل شهادت : مهاباد محل دفن : کازرون امامزاده سیدمحمد نوربخش

بالیده محمدهادی

بالیده محمدهادی

شهید : محمدهادی بالیده فرزند : یوسف متولد : ۱۳۴۸ محل تولد : شیراز تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۶/۱۱ محل شهادت : کوشک محل دفن : بهشت زهرا قائمیه

بزمی محمدباقر

بزمی محمدباقر

شهید: محمدباقر بزمی فرزند: خداخواست متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/05/06 محل شهادت: حاج عمران عراق محل دفن: کازرون گلستان شهدا      

بنیادی حیدر

بنیادی حیدر

شهید: حیدر بنیادی فرزند: غلامرضا متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/12/26 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون، گلستان شهدا  

بهبود قدرت الله

بهبود قدرت الله

شهید: قدرت الله بهبود فرزند: اسماعیل متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 0360/02/30 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون، گلستان شهدا  

برنجی قیمتی

برنجی قیمتی

شهید: قیمتی برنجی فرزند: رجب متولد: 1323 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون محل دفن: کازرون، گلستان شهدا  

بامدادان قاسم

بامدادان قاسم

شهید: قاسم بامدادان فرزند: احمد متولد: 1337 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/29 محل شهادت: مهاباد محل دفن: کازرون گلستان شهدا  

بامیان رمضان

بامیان رمضان

شهید: رمضان بامیان فرزند: علی متولد: 13330/01/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/07/25 محل شهادت: بندر امام خمینی محل دفن: کازرون گلستان شهدا  

بزرگی کازرونی اصغر

بزرگی کازرونی اصغر

شهید: اصغر بزرگی کازرونی فرزند: محمدصادق متولد: 1335 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/09 محل شهادت: جاده آبادان ماهشهر عضویت: کارمند آموزش پرورش محل دفن: کازرون گلستان شهدا    

0191 gholmreza bostanpoor

بستانپور غلامرضا

شهید: غلامرضا بستانپور فرزند: عباس متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/08/28 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این...

0202 hashem bedrood

بدرود محمدهاشم

شهید: محمدهاشم بدرود فرزند: صدرالله متولد: 1338 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/14 محل شهادت: سپاه پاسداران کازرون عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد...

0180 moslem berahmand

برهمند مسلم

شهید: مسلم برهمند فرزند: صدرالله متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/08/08 محل شهادت: جبهه غرب عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)...

0172 alireza behbahaninejad

بهبهانی نژاد علیرضا

شهید: علیرضا بهبهانی نژاد فرزند: کرامت الله متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: شرق دجله عضویت: طلبه بسیجی محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید...

بادپا مهدی

بادپا مهدی

شهید: مهدی بادپا فرزند: محمدهاشم متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/06/02 محل شهادت: منطقه جنوب محل دفن: کازرون گلستان شهدا

0164 maseood baharimoghaddam

بهاری مقدم مسعود

شهید: مسعود بهاری مقدم فرزند: هدایت متولد: 1347 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/02/29 محل شهادت: جزیره مجنون عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)...

0155 asghar bozorgikazerooni

بزرگی کازرونی اصغر

شهید: اصغر بزرگی کازرونی فرزند: احمد متولد: 1339 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/04/23 محل شهادت: بصره عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)...

0133 hamid bardan

بردان حمید

شهید: حمید بردان فرزند: غلامعلی      متولد: 1348 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/11/28 محل شهادت: فاو عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این...

بهبود حمیدرضا

بهبود حمیدرضا

شهید: حمید رضا بهبود فرزند: اسماعیل متولد: 1335 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/19 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون گلستان شهدا

بادپیما کریم

بادپیما کریم

شهید: کریم بادپیما فرزند: حسین متولد: 1347 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/12/14 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون گلستان شهدا