بادپا مهدی

بادپا مهدی

شهید: مهدی بادپا

فرزند: محمدهاشم

متولد: 1340

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/06/02

محل شهادت: منطقه جنوب

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: