بامدادان قاسم

بامدادان قاسم

شهید: قاسم بامدادان

فرزند: احمد

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/10/29

محل شهادت: مهاباد

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

 

به اشتراک بگذارید: