1393524717

روایت بوسه امام بر پیشانی اِشلو

سردار جعفر اسدی در محور کناری لشکر ثارالله بی‌سیم را برمی‌دارد و به قاسم سلیمانی می‌گوید: «قاسم! قاسم! جعفر!» جواب می‌دهد: «جعفر به گوشم!» می‌گوید: «اشلو رو برات می‌فرستم.» جواب...

Untitled 1

آن شب که حميد مسيح شده بود

گلوله ها همچنان شليک مي شدند آب هور با انفجار خمپاره ها با شدت به بدنه قايق مي خورد. در قايق سکوت بود و سکوت و حميد که اسلحه بر...