بهبود حمیدرضا

بهبود حمیدرضا

شهید: حمید رضا بهبود

فرزند: اسماعیل

متولد: 1335

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/19

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا