بادپیما کریم

بادپیما کریم

شهید: کریم بادپیما

فرزند: حسین

متولد: 1347

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/12/14

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا