بهبود قدرت الله

بهبود قدرت الله

شهید: قدرت الله بهبود

فرزند: اسماعیل

متولد: 1336

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 0360/02/30

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: کازرون، گلستان شهدا