زهرایی سید هادی

0182 seyyed hadi zahrayi

شهید: سید هادی زهرایی فرزند: سید علی متولد: 1348 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: خرمشهر اروندرود عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در عملیات کربلای چهار در منطقه خرمشهر و در اروندرود به شهادت رسیده است   عکس شهید    

زکیان علی اکبر

0150 aliakbar zakyan

شهید: علی اکبر زکیان فرزند: نامدار متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/12/21 محل شهادت: کوشک عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه کوشک به شهادت رسیده است   عکس شهید    

زهرایی سید حمید

زهرایی سید حمید

شهید: سیدحمید زهرایی فرزند: سید جواد متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/05/03 محل شهادت: حاج عمران عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا

زارع قاسم

زارع قاسم

شهید: قاسم زارع فرزند: علی متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/07/01 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون، گلستان شهدا