زارع قاسم

زارع قاسم

شهید: قاسم زارع

فرزند: علی

متولد: 1342

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1366/07/01

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون، گلستان شهدا