تو حوری هستی؟

139314760 photoshohadayekazeroon 4

139314760 photoshohadayekazeroon 4تیر و ترکش خورده بودم، فکر کردم که شهید شده ام و الان در بهشت هستم اما هنوز حالم جا نیامده بود که بروم میوه بخورم و زیر درخت ها گشتی بزنم.

 

 

 

 

یکباره پرستار وارد شد، من هم که در حال و هوای بهشت بودم و فکر می کردم در بهشت هستم، گفتم: تو حوری هستی؟.

پرستار که فکر کرده بود، خیلی زیباست، گفت: بله من حوری هستم.

من هم گفتم: اگر تو حوری هستی، پس چرا این قدر زشت هستی؟

پرستار عصبانی شد و آمپول را محکم در دستم فرو کرد.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید