لقمه حرام در زندگی چه اثراتی دارد؟/ماجرای بایزید و نچشیدن طعم شيرين عبادت

1393 1100shahid.ir 18اين دانشمند اسلامى در مسجد جامع اصفهان نماز مى خواند. شبى پسرش ‍ را با خود به مسجد آورده بود.

 

 

 

به گزارش سرویس دین و اندیشه شهدای کازرون، از يكى از ستارگان علم و فضيلت حكايتى نقل شده كه آيات و روايات و تجربه نيز، با آن مطابقت دارد:اين دانشمند اسلامى در مسجد جامع اصفهان نماز مى خواند. شبى پسرش ‍ را با خود به مسجد آورده بود. پسر از ورود به مسجد خوددارى كرد و در حياط مسجد نشست . پس از رفتن پدر، به مشك آبى كه در حياط مسجد بود، سوزنى فرو برد و با آبى كه از آن مى ريخت ، بازى مى كرد!

پس از پايان نماز، پدر از اين موضوع خبر يافت و بسيار ناراحت شد، به خانه رفت و به همسرش گفت :من در تغذيه و رعايت آداب و رسوم اسلامى ، پى و پيش از انعقاد نطفه و در دوران كودكى فرزندمان سعى تمام كرده ام ، ولى عمل امروز اين كودك ، نشانگر تقصير يكى از ماست.مادر گفت : ياد دارم كه در هنگام باردارى به منزل همسايه رفته بودم كه درخت انار آنها توجه مرا به خود جلب كرد، به يكى از انارها سوزنى فرو بردم مقدارى از آب انار را چشيدم !

آرى ، غذاى حرام و شبه ناك در هر دورانى از زندگى ، اثر نامناسب بر انسان مى گذارد و در رفتار او بروز خواهد كرد و مى بينم كه سوزنى كه مادر، در دوران باردارى به انار درخت همسايه فرو كرده ، در تكوين شخصيت كودك اثر گذاشته است !(1).و نيز حكايت شده كه :«بايزيد» بسطامى ساليانى چند به عبادت پرداخت ، ولى از عبادتش لذت و حلاوتى احساس نمى كرد. روزى نزد مادر آمد و گفت : مادر! مدتى است كه به عبادت پروردگار مشغولم ، ولى شيرينى عبادت را درك نمى كنم . فكر كن ، ببين آيا موقعى كه در رحم تو بودم يا كودكى شيرخوار بودم ، چيزى از غذاى حرام خورده اى يا نه ؟

مادر «بايزيد» مدتى دراز در اين باره انديشيد و سپس گفت : فرزندم ! وقتى كه تو در رحم من بودى روزى به پشت بام رفته بودم ، ظرف غذايى از همسايه آنجا بود و بى اجازه صاحبش مقدارى از آن غذا خوردم .«بايزيد» گفت : اكنون برايم معلوم شد كه چرا طعم شيرين عبادت را نمى چشم ، برو نزد صاحبش ، داستان را بگو و از وى رضايت بگير(2).

پی نوشت ها:

1- خانواده در اسلام / 161.
2- مفاسد مال و لقمه حرام ،

باشگاه خبرنگاران

 

دیدگاهتان را بنویسید