بازنشستگی ایثارگران با شرایط ویژه

13931359 photoshohadayekazeroon

13931359 photoshohadayekazeroonجانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی با داشتن شرایط اجرایی لازم ، بازنشسته می شوند.

 

 

شهدای کازرون، جانبازان و آزادگان با شرایط ویژه بازنشسته می شوند. جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها ، موسسات و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در بخش غیر دولتی یا موسسات مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، با داشتن شرایط اجرایی لازم ، بازنشسته می شوند.
دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمات قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی برای جانباز یا آزاده و حداقل شرط سنی 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان ، شرط لازم برای بازنشستگی جانبازان و آزادگان است. جانبازان و آزادگان مشمول این بخشنامه در صورتی که مدت موثر برای بازنشستگی آنان با احتساب مجموع سابقه خدمت یا بیمه پردازی ( حداقل 20 سال ) و سنوات ارفاقی ( حداکثر 10 سال ) 30 سال تمام باشد ، از احراز حداقل شرط سنی بازنشستگی معاف خواهند بود. برای اجابت و بررسی درخواست بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت ، ارائه درخواست بازنشستگی از طرف متقاضی به دستگاه محل خدمت و سپس ارائه آن توسط دستگاه به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه ، الزامی است. آن دسته از جانبازان و آزادگان نیز که در بخش خصوصی شاغل هستند ، می توانند راساً درخواست بازنشستگی خود را به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه ارائه کنند.
جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص ، با داشتن شرط حداقل سن و سابقه به دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای ذیربط به سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک مورد نیاز این سازمان ، از جمله گواهی مربوط به میزان سنوات ارفاقی جانبازان و آزدگان که توسط بنیاد شهید و امورایثارگران صادر می شود ، بازنشسته می شوند.

سنوات ارفاقی جانبازان براساس بند 1 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1/9/67 برای مشمولان با 20 تا 40 درصد جانبازی حداقل 3 و حداکثر 6 سال و بیش از 40 درصد تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال خواهد بود. همچنین در هر صورت خدمت مازاد بر 30 سال مشمولان این بخشنامه، در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود. ضمنا” سنوات ارفاقی به جانبازان 20درصد به بالا تعلق می گیرد.

فاش نیوز

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید