Untitled-01
جستجو
Close this search box.

وزارت دفاع قانون جامع ایثارگران را اجرا نکرد

13931370 photoshohadayekazeroonبنا بر این گزارش در اجرای ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سازمان مدیریت 2 میلیارد به ساتا زیر مجموعه وزارت دفاع بودجه اختصاص داد تا از محل آن هزینه اجرای ماده 38 مربوز به ایثارگران را تأمین کند اما تا کنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

 

 

 

شهدای کازرون، شنیده ها حاکی از این است که در جلسه روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که نماینده وزارت دفاع نیز حضور داشت، موضوع عدم اجرای ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت دفاع مهلت یک هفته ای داده شده است تا ضمن بررسی موضوع نسبت به حل آن اقدام کنند.

بنا بر این گزارش در اجرای ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سازمان مدیریت 2 میلیارد به ساتا زیر مجموعه وزارت دفاع بودجه اختصاص داد تا از محل آن هزینه اجرای ماده 38 مربوز به ایثارگران را تأمین کند اما تا کنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

در این راستا با اعتراض تعدادی از جانبازان به کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور وزارت دفاع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و وزارت دفاع ملزم به بررسی و اجرای ماده 38 شد.

ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مربوط به حقوق حالت وظیفه جانبازان و آزادگان سرباز و بسیجی است که از هیچ گونه حقوقی بعد از جنگ برخوردار نبوده اند.

شهدای ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید