مشکل درمان ایثارگران شاغل برطرف می شود

1393 1100shahid.ir 4مشکلات قانونی درمان ایثارگران شاغل دردستگاه های دولتی مرتفع می شود.

 

 

 

شهدای کازرون، “غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی” نماینده مردم رشت در محلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت: درتلاش هستیم تا با ارائه استفساریه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشکل قانونی درمان ایثارگران شاغل دردستگاه های دولتی را برطرف کنیم.

نماینده ایثارگرمجلس شورای اسلامی گفت: بعد از اینکه قرار شد موضوع درمان ایثارگران به بنیاد شهید محول شود ، متاسفانه برخی از دستگاه ها کم لطفی کرده و حتی حداقل خدمات درمانی را که به کارکنان شاغل خود ارائه می دادند از قشر ایثارگر دریغ کردند.

جعفر زاده ایمن آبادی عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: این موضوع باعث شد تا نمایندگان ایثارگر مجلس اقدام به تهیه استفساریه ای برای ارائه به صحن علنی کنند تا در آینده مشکل ارائه خدمات درمانی و بهداشتی متعارف به ایثارگران شاغل در دستگاه های دولتی برطرف شود.

نماینده جانباز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که عنوان استفساریه چیست یاد آور شد: این استفساریه مربوط به بند “ج” تبصره 16 است که به موجب آن شاغلین ایثارگر ، از لیست خدمات بهداشتی و درمانی دستگاه های خودشان حذف نخواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این موضوع که کماکان بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی اصلی خدمات درمانی و بهداشتی ایثارگران اعم از شاغل ، غیر شاغل و بازنشسته است خاطرنشان کرد: به موجب این استفساریه دستگاه های دولتی موظف خواهند شد تا علاوه بربنیاد شهید ، خدمات بهداشتی و درمانی متعارف اولیه را به این عزیزان ارائه کنند.

منبع: فاش نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید