دولت موظف به اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به 100 هزار نفر از جانباران شد

1393 images

1393 imagesنمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند سالانه به 100 هزار نفر از جانبازان تسهیلات خرید و ساخت مسکن با نرخ چهار درصد اعطا کند.

 

 

شهدای کازرون، نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 28 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاحیه؛در بند(1) تبصره(1) ذیل بند(ز) ماده(3) قانون، عبارت بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر حذف و عبارت با اولویت درصد جانبازی جایگزین می شود.

نمایندگان همچنین در بند(2) تبصره(1) ذیل بند(ز) ماده(3) عبارت «پایان قانون برنامه پنجم توسعه» حذف کردند.

امروز همچنین با اعمال تغییراتی در ماده 28 الحاقی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،دولت را موظف کردند در هر سال تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزند جانبازان هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

با رای نمایندگان،مبلغ تسهیلات مزبور به ازاء هر واحد مسکونی در هر سال(از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

*** تصمیم گیری درباره معافیت مالیاتی کارگاه های کشاورزی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

نمایندگان امروز همچنین ماده الحاقی 29 این طرح را برای برسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عمومی مجلس ارجاع دادند.

بر اساس این ماده،کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است.

نمایندگان عصر امروز با تصویب ماده الحاقی 30 یک تبصره را به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی الحاق کردند.

بر اساس این تبصره و در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام نماید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید