بخشنده‏ ترين بخشنده‏ ها كيست ؟/این عمل بهتر از عبادت يك سال است

139314762 photoshohadayekazeroon 4

139314762 photoshohadayekazeroon 4در روايات اسلامى، مقام معلم آنقدر والاست كه خدا و فرشتگان و همة موجودات حتى مورچه در لانه خود و ماهيان در درياها بر كسى كه به مردم تعليم خير كند درود مى ‏فرستند.

 

 

 

 

شهدای کازرون، در روايات اسلامى، مقام معلم آنقدر والاست كه خدا و فرشتگان و همة موجودات حتى مورچه در لانه خود و ماهيان در درياها بر كسى كه به مردم تعليم خير كند درود مى ‏فرستند،

 حديثى از رسول خدا (ص): «انَّ اللهَ وَ مَلائِكَتَهُ حَتَّى النَّمْلَةِ فى حُجْرِها وَ حَتّى الْحُوتِ فِى البَحْرِ يُصَلُّونَ عَلى مُعَلِّمِ النّاس الْخَيْرَ»(1)

خدا و فرشتگان و همة موجودات حتى مورچه در لانه خود و ماهيان در درياها بر كسى كه به مردم تعليم خير كند درود مى ‏فرستند.

و در حديث ديگرى میخوانيم: «آيا به شما خبر دهم كه بخشنده‏ ترين بخشنده‏ هاكيست؟ بخشنده‏ ترين بخشنده ‏ها خداست و من بخشنده‏ ترين فرزندان آدم هستم و بعد از من از همة شما بخشنده‏ تر، كسى است كه علم و دانشى را فراگيرد و آنرا نشر دهد و به ديگران بياموزد، چنين كسى، روز قيامت، خود به صورت امتى برانگيخته خواهد شد»(2)

اهميت نشر علم و دانش و فرهنگ در اسلام تا آن حدّ است كه در حديثى معروف، مجلس علم، باغى از باغهاى بهشت شمرده شده است.

در اسلام هر كارى كه مقدمة فراگيرى علم، يا مناسبتى با آن داشته باشند، عبادت شمرده شده است،

حديثى از پيامبر اكرم (ص) میخوانيم: «مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ عِبادَة(3) همنشينى با دانشمندان عبادت است».

در حديث ديگرى از امام موسى ا‏بن‏ جعفر (ع) میخوانيم: «النَّظَرُ الى وَجْهِ الْعالِمِ حُبّاً لَهُ عِبادَة(4) نگاه به صورت عالم از روى محبت، عبادت است».

و نيز در حديث ديگرى میخوانيم كه پيامبر (ص) به ابوذر فرمود: «الْجُلُوسُ ساعَةً عِنْدَ مُذاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيْر لَكَ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ، صِيام نَهارِها، وَ قِيامِ لَيْلِها و النَّظَرُ الى وَجْهِ الْعالِمِ خَيْر لَكَ مِنْ عِتْقِ الْفِ رَقَبَةٍ(5)

 يك ساعت در جلسة مذاكره علم شركت كردن، براى تو بهتر از عبادت يك سال است كه روزها روزه باشى و شبها مشغول عبادت شوى و نگاه به صورت عالم، براى تو بهتر است از آزاد كردن يك هزار برده».

پى‏ نوشت‏:
1.كنز العمال، حديث 28736)
2.ميزان الحكمة 6/ 474)
3.بحارالانوار 1/ 204)
4. وسائل 18/ 458)
5.تفسير نمونه 4/ 360)

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید