نقش شهید سیدمجتبی هاشمی و فدائیان اسلام از اولین روزهای جنگ/ 1

1393 1100shahid.ir 13این گروه مهم‌ترین قطبی شد که مانند یک آهن ربا نیروهای مردمی را با گویش و زبان و ادیان و مرام و افکار و با هر انگیزه که به خرمشهر و آبادان می‌آمدند جذب و با آموزش‌های چند ساعته وارد کارزار با دشمن می‌‌کرد.

 

 

 

شهدای کازرون، گروه فدائیان اسلام برای جنگ‌های نامنظم در اولین روزهای جنگ در خرمشهر به فرماندهی شهید “سیدمجتبی هاشمی” تشکیل و کانونی شد که آوازه آن به گوش مردم ایران رسید.
 
این گروه مهم‌ترین قطبی شد که مانند یک آهن ربا نیروهای مردمی را با گویش و زبان و ادیان و مرام و افکار و با هر انگیزه که به خرمشهر و آبادان می‌آمدند جذب و با آموزش‌های چند ساعته وارد کارزار با دشمن می‌کرد
.   
شهید “سید مجتبی هاشمی” در این بین افرادی را نیز که مکتبی هم نبودند و تنها عرق وطن دوستی و ناموس دوستی داشتند جذب و با سخنرانی و تبیین عشق به اهل بیت و اعتقاد به ولایت فقیه، جمع اضداد را در گروه فدائیان اسلام بدون گزینش خاص گردهم می‌آورد.

رهبر گروه جنگ‌های نامنظم با عنوان “فدائیان اسلام” با هدایت و فرماندهی منحصر به فردش توانست در قلوب نیروهایش اثرگذار باشد و تحولی در افراد به وجود آورد.
 
وی روح رشادت و مردانگی و راه و رسم شهادت را در زندگی آن‌ها قرار می‌داد و این امر باعث مقاومت 34 روزه در شهر خرمشهر شد که در این بین دختران و زنان خرمشهری نیز با دیدن مقاومت این گروه جذب آنان شده و با ایثار و ازخودگذشتگی خود نقش به سزایی برجا نهادند.   

شهید ” محمد جهان آرا” فرمانده سپاه خرمشهر در وصف این گروه گفت: اگر سیدمجتبی هاشمی و گروهش در شهر حضور نداشتند خرمشهر 20 روزه سقوط می‌کرد.
 
ادامه دارد…

 

دیدگاهتان را بنویسید