Untitled-01
جستجو
Close this search box.

با اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ حقوق حالت اشتغال قطع نمی‌شود (۴)

1393 2 Yvsfmjthdاگر جانبازان از کارافتاده حقوق حالت اشتغال یا وظیفه خود را از نیروهای مسلح یا سایر دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند، بنیاد شهید و امور ایثارگران تکلیفی…

 

 

 

 

شهدای کازرون، 1-تکلیف بنیاد شهید و امور ایثارگران در برابر جانبازان از کارافتاده که حقوق وظیفه و حالت اشتغالشان را از نیروهای مسلح یا سایر دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند چیست؟

اگر جانبازان از کارافتاده حقوق حالت اشتغال یا وظیفه خود را از نیروهای مسلح یا سایر دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند، بنیاد شهید و امور ایثارگران تکلیفی جهت پرداخت مجدد حقوق با این عناوین ندارد و دریافت این حقوق از بنیاد خلاف قانون است اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که حقوق حالت اشتغال منشأ ایثارگری دارد و برای سایر افراد وضع نشده است ولی حقوق وظیفه از موارد مشترکی است که برای غیرایثارگران نیز وضع شده است لذا منظور از حقوق وظیفه‌ای که مانع از دریافت حقوق از بنیاد می‌شود حقوق وظیفه‌ای است که منشأ دریافت آن جانبازی باشد و برقرار

ی آن به دلیل حوادث غیر جانبازی نباشد لذا اگر فردی به دلیل حوادث غیرجانبازی مشمول دریافت حقوق وظیفه شود این حقوق مانعی از دریافت حقوق وظیفه یا حالت اشتغال با منشأ جانبازی نمی‌باشد.

2- افراد بازنشسته‌ای که بعد از بازنشستگی به شهادت رسیده یا جانباز از کارافتاده شده‌اند می‌توانند حقوق حالت اشتغال یا وظیفه دریافت کنند.حسب گزارش‌های واصله تعدادی از این افراد با مشکلات جدی مواجه شده و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر عدم ممنوعیت دریافت حقوق وظیفه یا حالت اشتغال به سبب جانبازی و شهادت با حقوق بازنشستگی، همچنان از دریافت این حقوق محروم مانده‌اند.

برابر بند یک ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا مصوب 75.9.7 مجلس شورای اسلامی، دریافت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر موجب قطع حقوق و دریافتی‌های جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا از بابت جانبازی و شهادت نخواهد بود لذا بنیاد موظف است نسبت به برقراری حقوق حالت اشتغال مستمری‌بگیران شهدا و جانبازان با وصف مذکور اقدام کرده و دریافت حقوق بازنشستگی را مانعی برای حقوق قانونی آنان نداند.

3- آیا وضعیت استخدامی قبل از شهادت و از کارافتادگی کلی در نحوه برقراری حقوق حالت اشتغال مؤثر است؟

کلیه افراد اعم از کادر، پیمانی، وظیفه و بسیجی که دارای وضعیت‌های مختلف استخدامی هستند، وضعیت آنان پس از شهادت و از کارافتادگی کلی هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و نحوه برخورد با وضعیت آنان همسان خواهد بود بنابر این با همه آنها مانند کادر ثابت همطراز رفتار خواهد شد و ترفیعات و حقوق آنان همواره مانند نیروهای کادر ثابت اقدام می‌شود؛ نکته‌ای که متأسفانه درباره جانبازان از کارافتاده سرباز وظیفه ارتش و شهدا و جانبازان از کارافتاده بسیجی به درستی عمل نمی‌شود و سال‌هاست که حقوق آنان تضییع می‌شود. با توجه به تصریحات قانونی، سربازان وظیفه ارتش که مش

مول قانون حالت اشتغال شده‌اند بدون توجه به قانون از ابتدا حقوق و مزایای آنان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منتقل و بدون آنکه ترفیعات آنان و حقوق دریافتی همطراز کادر ثابت اقدام شود، با آنان مغایر قوانین رفتار شد.

این اتفاق به نوعی دیگر درباره جانبازان از کارافتاده بسیجی نیز انجام گرفت. با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، انتظار می‌رود این اقدامات غیرقانونی متوقف و نص قانون درباره ایثارگران عمل شود.

4- آیا پاداش پایان خدمت و سایر امتیازاتی که به شاغلین ارائه می‌شود به مشمولین حالت اشتغال نیز تسری دارد؟

کلیه امتیازاتی که برای شاغلین در قوانین و مقررات وجود دارد برای کلیه مشمولین قانون حالت اشتغال اعمال می‌شود و در این موضوع تفاوتی بین مشمولین حالت اشتغال که حقوق خود را از چه محلی دریافت می‌کنند وجود ندارد. در قوانین و مقررات گذشته بر این موضوع تصریح شده است و در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به طور شفاف به این موضوع اشاره شده است.

در ماده 54 قانون جامع کلیه کارکنان شهید و جانباز و آزاده از کارافتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها، از کلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد. علاوه بر آن برابر تبصره2 ماده40 این قانون مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلان همطراز مانند پاداش پایان خدمت و غیره برخوردار می‌شوند. دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.

بنابر این کلیه جانبازان و حقوق‌بگیران شهدا که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌نمایند با تکمیل 30سال سنوات خدمت از پاداش پایان خدمت برخوردار می‌شوند.

منبع:فاش نیوز

دیدگاهتان را بنویسید