یزدانی اکبر

0212 akbar yazdani

شهید: اکبر یزدانی فرزند: غلامرضا متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه سوسنگرد به شهادت رسیده است   عکس شهید    

یوسفیان مسعود

0135 maseood yoosefiyan

شهید: مسعود یوسفیان فرزند: علی متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/12/16 محل شهادت: جزیره مجنون عضویت: روحانی بسیجی محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به شهادت رسیده است   عکس شهید    

یزدانی عبدالرحمن

یزدانی عبدالرحمن

شهید: عبدالرحمن یزدانی فرزند: عبدالنبی متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/05/02 محل شهادت: حاج عمران عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا