یزدانی عبدالرحمن

یزدانی عبدالرحمن

شهید: عبدالرحمن یزدانی

فرزند: عبدالنبی

متولد: 1345

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/02

محل شهادت: حاج عمران

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا