فرخی قاسم

فرخی قاسم

شهید: قاسم فرخی فرزند: علی متولد: 1338 محل تولد: تاریخ شهادت: 1359/09/19 محل شهادت: آبادان محل دفن: کازرون، گلستان شهدا