فرخی قاسم

فرخی قاسم

شهید: قاسم فرخی

فرزند: علی

متولد: 1338

محل تولد:

تاریخ شهادت: 1359/09/19

محل شهادت: آبادان

محل دفن: کازرون، گلستان شهدا