خدیو عبدالحسین

0216 abdolhossein khadiv

شهید: عبدالحسین خدیو فرزند: جانی بیگ متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده […]

خداشناس قاسم

0184 ghasem khodashenas

شهید: قاسم خداشناس فرزند: محمدصادق متولد: 1347 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/25 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این […]

خادمی سیدمحمد

0163 sayedmohammad khademi

شهید: سید محمد خادمی فرزند: سید حسین متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/07/14 محل شهادت: کردستان عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد […]

خسروی محسن

خسروی محسن

سردار شهید: محسن خسروی فرزند: میرزا متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/11/27 محل شهادت: جاده فاو ام القصر محل دفن: بهشت زهرا