واکنشی به سخنرانی صدام علیه ایران

واکنشی به سخنرانی صدام علیه ایران

واکنشی به سخنرانی صدام علیه ایرانجالب اینکه معلوم بود نویسنده های کتاب از حزب بعث بوده و لذا هرچه اسیران عراقی به عنوان خاطره گفته بودند، در کتاب نیاورده بودند. با این همه نتوانستند مباحث مهم و زیادی علیه ایران نگارش کنند.

 

شهدای کازرون، صدام حسین، رئیس جمهور عراق در روز ۱۷مرداد ۷۸ سخنرانی کرد. این سخنرانی از تلویزیون هم پخش شد. او در این نطق مدعی شد: ایران چندهزار اسیر عراقی نگه داشته و برای حل آن از توسل به زور سخن گفت. وی همچنین گفته بود: ایران در مورد اسرا با عراق همکاری نمی کند.

دکتر آصفی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این اظهارات و ادعای صدام حسین مبنی بر همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسئله ی اسیران دوکشور را برخلاف واقعیت های موجود دانست. آصفی گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران موضعی انسان دوستانه و توام با رافت و عطوفت اسلامی بوده است که دولت عراق علی رغم سال ها مذاکره، هنوز از ارائه اطلاعات درباره ی سرنوشت چند هزار اسیر ایرانی در عراق طفره می رود».

صدام

آقای آصفی به سفر اخیر هیئت ایرانی به عراق برای حل و فصل مسئله ی اسرا اشاره کرد. و گفت: «علی رغم توافقات اولیه، مقامات عراقی در آخرین مرحله ی مذاکرات به هیئت مذکور کلیه ی تفاهمات را نادیده گرفتند و مذاکرات در بن بست قرار گرفت. منظور صدام از هزاران اسیر، همان پناهندگانی بود که صلیب سرخ با آنها مصاحبه کرده بود و از بین بیش از سه هزار نفر فقط۲۳نفر خواهان بازگشت به عراق بودند. آنها هم برای بازگشت، منعی از طرف ایران نداشتند».

به طور کلی پس از حادثه ی کوی دانشگاه در۱۸تیر ۱۳۷۸، جو پرالتهابی علیه مسئولان ایران در عراق به وجود آمده بود. در همین راستا ۲۴ جلد کتاب از خاطرات اسیران عراقی در مدت چند ماه به دستور صدام چاپ و منتشر شده بود. ما این۲۴ جلد کتاب را ترجمه کردیم و مورد بررسی دقیق قرار دادیم. جالب اینکه معلوم بود نویسنده های کتاب از حزب بعث بوده و لذا هرچه اسیران عراقی به عنوان خاطره گفته بودند، در کتاب نیاورده بودند. با این همه نتوانستند مباحث مهم و زیادی علیه ایران نگارش کنند. به عنوان مثال در این کتاب ها یک اسیر عراقی آزاد شده در خاطراتش نوشته بود:« ایرانی ها به ما کم شیر می دادند». این در حالی بود که ایرانی ها خودشان در مدت جنگ هشت ساله شیر کافی برای استفاده نداشتند. اگر منصفانه قضاوت کنیم، توقع اینکه به یک اسیر در آن شرایط هر روز شیر بدهیم، توقع صحیحی نبود.

 

امیر سرتیپ عبدالله نجفی، رئیس کمیسیون تبادل اسرا و مفقودین

 

دیدگاهتان را بنویسید