قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

1393 1100shahid.ir 2قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

 

 

 

شهدای کازرون، قانون تفسیر تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس موضوع استفساریه، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای مأموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

شهدای کازرون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این قانون در تاریخ 1393.2.16 از سوی حسن روحانی – رئیس‌جمهور – برای اجرا ابلاغ شد.

تبصره «3» ماده «9» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط اقدام کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید