شهابی نادر

38 Nader shhaby شهید: نادر شهابی

فرزند: صدرالله

متولد: 1347/06/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/12/12

محل شهادت: خاک عراق

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

توضیحات:

 

عکس شهید

 

038 Nader shhaby

 

دیدگاهتان را بنویسید