محمدی اسماعیل

32 smaylMohammadi شهید: اسماعیل محمدی

فرزند: فتح الله

متولد: 1340/06/25

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1359/07/23

محل شهادت: ماهشهر

عضویت: بسیج

محل دفن:

توضیحات:

 

عکس شهید

 

032 smaylMohammadi

 

دیدگاهتان را بنویسید