رضازاده عبدالرحمن

13923190131 شهید: عبدالرحمن رضازاده

فرزند: منصور

 متولد: 1340/02/04

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1360/07/05

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

توضیحات: این شهید والامقام در جبهه سوسنگرد به شهادت رسیده است.

 

قسمتی از وصیتنامه شهید:

پیام من به امت مسلمان ستم دیده این است که تا خون در رگ دارید و تا آخرین نفس ازاین روحانیت مبارز خصوصاً امام خمینی دست برندارید که اگر روحانیت مبارز نباشد اسلام نمی باشد به رهنمودهای امام گوش فرا دهید که خدا یار و یاور و پشتیبان شماست.

 

عکس شهید:

 

13923190131

 

دیدگاهتان را بنویسید