دیدگاه اسلام درباره آداب سفر

دیدگاه اسلام درباره آداب سفر

دیدگاه اسلام درباره آداب سفر سفر رفتن یکی از سفارشات دین اسلام است و تا جایی که برای انسان‌ها مقدور باشد اگر می‌توانند به این کار بپردازند چراکه با سفر علم،‌ آگاهی و بینش انسان‌ها بیشتر می‌شود.

 

 

 

شهدای کازرون، یکی از آداب دوستی انسان‌ها در سفر نمایان می‌شود.

سفر رفتن آدابی دارد که با پرداختن به این آداب می‌توانیم این ایام را برای خود خوشایند کنیم. برای اینکه به یک سفر مفید برویم قبل از سفر باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم.

پیامبر اسلام (ص) در حدیثی در رابطه با آداب سفر می‌فرمایند:… اول پیداکردن همسفر، سپس سفر…

امام صادق (ع) در حدیثی دیگر با اشاره به این‌که یکی از اصول مسافرت همکاری و هماهنگی است، می‌فرمایند: هرگاه دیدی همسفرانت حرکت کردند،‌ تو هم حرکت کن و هر گاه دیدی دست به کاری زدند، تو نیز همکاری کن! و هرگاه به کسی انفاق کردند،‌ یا قرضی دادند،‌ تو نیز انفاقی بکن و به همسفر قرض بده.

امام صادق (ع) در حدیث دیگری می‌فرمایند: لقمان به فرزندش گفت هرگاه با گروهی به سفر رفتی، در کارهای یکدیگر خوب با هم مشورت کنید.

یکی دیگر از اصول سفر نشاط و خوشرویی است، در این رابطه امام صادق (ع) می‌فرمایند:‌ لقمان می‌گفت: … با همسفران همیشه لبخند بزن، و خوشرو باش…

یکی دیگر از اصول مسافرت، کم‌گویی در سفر است، در این رابطه امام صادق (ع) می‌فرمایند: لقمان به فرزندش گفت: … در سفر، سه چیز را بیتر از دیگر همسفران رعایت کن…( یکی) سکوت بیشتر و حرف زدن کمتر.

یکی دیگر از اصول مسافرت عبادت در سفر است. در این رابطه امام صادق (ع) می‌فرمایند:‌ لقمان به فرزندش گفت: … به سه چیز، از دیگر همسفران بیشتر بپرداز…( یکی)، در هر فرصتی نماز بخوان.

پی نوشت:

مستدرک8/429

نهج البلاغه /936؛ عبده 2/58

بحار 76/271؛ از محاسن

بحار 76/271

بحار 76/271

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید