خلیلی حاج بابا

39 Haj Babakhlyly شهید: حاج با با خلیلی

فرزند: محمدحسن

متولد: 1326/09/01

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1363/12/17

محل شهادت: آبادان

عضویت: جهادگر

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی آبادان بر اثربمباران هوایی توسط دشمن و اصابت ترکش تمام بدن به شهادت رسیده است

 

عکس شهید

 

039 Haj Babakhlyly

 

دیدگاهتان را بنویسید