محمدی ابراهیم

33 Abrahim Mohammadi شهید: ابراهیم محمدی

فرزند: فتح الله

متولد: 1341/08/20

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1359/07/23

محل شهادت: جنوب

عضویت: بسیج

محل دفن:

توضیحات:

 

عکس شهید

 

033 Abrahim Mohammadi

 

دیدگاهتان را بنویسید