آیا حضرت مهدی(عج) پس از ظهور کارهای خارق‌العاده می‌کنند

139314868 photoshohadayekazeroonیکی از سیاست‌های امام زمان(عج) گسترش و پیشرفت علم و صنعت است؛ پیشرفت علم به گونه‌ای است که برخی تصور می‌کنند امام زمان(عج) اعمال خارق‌العاده انجام می‌دهند.

 

 

 

به گزارش سرویس دین و اندیشه شهدای کازرون،‌ غالب پیشوایان دینی، برای اثبات امامت خویش، کارهایی انجام می‌دادند که برای مردم عادی، انجام آن‌ها امکان نداشت. این اعمال را می‌توان خارق‌العاده نامید. کارهایی که به عنوان کرامات از امامان نقل شده است، می‌تواند این کرامت از نوع آشکار نمودن حقایق علمی باشد.

در مورد امام زمان(عج) نیز اگر معرفی امامت امام و گسترش حکومت حضرت، نیاز به اعجاز و کارهای خارق‌العاده داشته باشد، می‌تواند از آن بهره گیرد.

البته در برخی از روایات از بعضی سیاست‌ها و فعالیت‌های امام زمان(عج) سخن به میان آمده است که شبیه معجزه (خارق العاده)‌ هستند.

یکی از سیاست‌های امام زمان(عج) گسترش و پیشرفت علم و صنعت است. پیشرفت علم به گونه‌ای است که برخی تصور می‌کنند امام زمان(عج) اعمال خارق العاده انجام می‌دهد، مانند روایاتی که می‌گویند: شخصی در شرق برادرش را در مغرب می‌بیند. حضرت هنگام سخنرانی همه جهانیان را می‌بینند، نیز یاران حضرت از فاصله دور با هم سخن می‌گویند و سخن یکدیگر را می‌شنوند.

در عصر ظهور امام زمان(عج) تمدن به اوج خود می‌رسد. امام صادق(ع) فرمود: دانش بیست و هفت حرف است و همه آن چه پیامبران آورده‌اند، تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون جز با دو حرف با حرف‌های دیگر آشنایی ندارند. هنگامی که قائم ما قیام می‌کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده، و آن را بین مردم نشر و گسترش می‌دهد و آن دو حرف را نیز ضمیمه می‌کند و مجموع بیست و هفت حرف را میان مردم منتشر می‌سازد.(2)

پیامبر اکرم(ص) فرمود: پس از شما اقوامی خواهند آمد که زمین زیر پای‌شان پیموده می‌شود و درهای جهان به روی‌شان باز می‌گردد…. زمین در کم‌تر از یک چشم به هم زدن پیموده می‌گردد، به گونه‌ای که اگر کسی از آنان بخواهد شرق تا غرب زمین را در ساعتی بپیمایند، این کار را انجام می‌دهند.(3)

در برخی از روایات سخنی از رشد خِرد جمع به میان آمده است. رشد خود جمعی به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان یکی از شاخصه های مهم جامعه آرمانی امام زمان (عج) یاد کرد. امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان می‌گذارد و عقل آن‌ها را کامل و افکار‌شان را پرورش داده، تکمیل می‌کند.(4)

دربعضی از روایات دیگر سخنی از رشد اقتصادی و امنیت جهانی و گسترش عدالت سخن گفته شده که بیانگر کارهای بسیار مهم است که امام زمان(عج) انجام می‌دهد.

 

پی‌نوشت‌ها:

1 . نجم‌الدین طبسی، چشم انداز به حکومت حضرت مهدی، ص 176 – 177.

2. بحار الانوار، ج 52، ص 326.

3. احقاق الحق، ج 13، ص 351.

4. بحار الانوار، ج 52، ص 321.

فارس

 

دیدگاهتان را بنویسید