استوانی زاده مجید

50 Majid Astvanyzadh شهید: مجید استوانی زاده

فرزند: رمضان

متولد: 1344

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1360/09/10

محل شهادت: بستان

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)

توضیحات:

 

عکس شهید

 

09Majid Astvanyzadh

 

دیدگاهتان را بنویسید