مقدمات غلط اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع(۲)

1393 2 Yvsfmjthdیوسف مجتهد – این عادت غلط دستگاه‌های اجرایی شده که اگر بخواهند حقوق قانونی ایثارگران را ادا کنند، دل آنان را خون می‌کنند.

 

 

 

شهدای کازرون، برای اجرای هر قانونی ایثارگران باید با جسم ناتوان که گرد پیری بر آن نشسته و آنان را بیش از افراد عادی فرتوت و شکسته کرده است، طبقات مختلف ادارات و سازمان‌ها را طی کنند و به کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری متوسل شوند و کمتر نتیجه بگیرند. دستگاه‌هایی که در اعزام آنان نقشه داشته‌اند و اکنون نیز وظیفه خدمات‌رسانی به آنان را دارند علاوه بر آنکه به وظیفه قانونی خود در حمایت از آنان عمل نمی‌کنند، آنان را رها کرده‌اند. حقوق وظیفه، حالت اشتغال، مستمری، پاداش پایان خدمت، درمان، استخدام و… از قوانینی است که به دفعات به تصویب رسیده ولی به صورت قطره‌چکانی برای ایثارگران، آن هم به طور ناقص اجرا می‌شود. ایثارگران همشهری آمادگی کامل خود را برای مصاحبه با متولیان امر و بیان دیدگاه‌ها و نظرات آنان اعلام می‌کند. نمایندگان مجلس، بخش‌های مرتبط در نیروهای مسلح و وزارت دفاع، بنیاد شهید و دیوان عدالت اداری آمادگی خود را به بخش ایثارگران همشهری اعلام کنند تا مقدمات امر فراهم شود.

برخی از ایثارگران طی مجموع مقالاتی که در رابطه با پرداخت حقوق وظیفه و حقوق حالت اشتغال و منع طع حقوق حالت اشتغال درج شد، سوال‌هایی را مطرح کردند که به تعدادی از آنها که جنبه عمومی بیشتری دارد همراه با مستندات پاسخ داده خواهد شد. برای این منظور به استعلامی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ 93/9/2 از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کرده و پاسخ این معاونت به تاریخ 93/10/21 اشاره می‌شود.

وزارت دفاع پس از یک مقدمه نسبتا طولانی سوال‌هایی به شرح زیر مطرح کرده است:
1- آیا در تبصره ماده38 نیز همانند متن این ماده، غیرشاغل بودن برای استفاده از حقوق وظیفه موضوع تبصره مزبور شرط است و در واقع جانبازان غیرحالت اشتغال، در صورت شاغل نبودن در دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون، از حقوق وظیفه برخوردار خواهند شد؟ و به عبارت دیگر آیا قید غیرشاغل بودن در ماده38 به افراد وظیفه‌بگیر غیرحالت اشتغال در تبصره ماده38، نیز تسری دارد؟

2- آیا مستخدمین یا شاغلین فعلی دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در صورتی که واجد شرایط بند(ج) ماده108 قانون آجا، ماده 121 قانون مقررات استخدامی سپاه و بند(ب) ماده128 قانون استخدام ناجا باشند، به دلیل اینکه در زمان مجروحیت غیرشاغل بوده‌اند، در حال حاضر به عنوان غیرشاغل منظور قانونگذار محسوب می‌شوند و با این فرض آیا ضمن استفاده از حقوق دستگاه متبوع خود، می‌توانند از حقوق وظیفه موضوع این تبصره برخوردار شوند؟

معاونت قوانین مجلس به این سؤال‌ها چنین پاسخ می‌دهد:
1- با عنایت به روح حمایتی حاکم بر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اطلاق مفاد ماده38 قانون یاد شده و تمایز محتوایی ماده38 (ناظر به جانبازان ازکارافتاده کلی و…) با تبصره ذیل آن (جانبازان غیرحالت اشتغال)، این تبصره مستقل از ماده38 بوده و تمامی جانبازان غیرحالت اشتغال (که از بنیاد، حقوق دریافت نمی‌کنند) اعم از شاغل و غیرشاغل که مشمول قوانین نیروهای مسلح هستند، می‌توانند از حقوق وظیفه موضوع تبصره مذکور برخوردار شوند.

2- مستخدمین یا شاغل فعلی دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرف‌نظر از اینکه در زمان مجروحیت شاغل بوده‌اند یا غیرشاغل به استناد تبصره2 ماده39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اصلاحی مصوب1392، می‌توانند ضمن استفاده از حقوق حالت اشتغال یا به موجب تبصره ماده38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال بهره‌مند شوند.

به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب 25/3/89 مجلس شورای اسلامی، تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

از وظایفی که در این قانون به معاونت قوانین مجلس سپرده شده است پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، دولت و شورای عالی استان‌هاست که در بند2 ماده3 فصل دوم به آن اشاره شده است. با این پاسخ صریح که در ادامه به نکات برجسته آن خواهیم پرداخت، دستگاه‌هایی که مدعی حمایت از ایثارگران هستند بهانه‌ای برای عدم اجرای قوانین آنان نخواهند داشت.

 

فاش نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید