عرب زاده حسین

49 hossein arabzadeh شهید: حسین عرب زاده

فرزند: عبدالله

متولد: 1336

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1360/09/09

محل شهادت: بستان

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)

توضیحات:

 

عکس شهید

 

08hossein arabzadeh

 

دیدگاهتان را بنویسید