علیدادی قلعه سیدی حسن

29 Hassan Alidady شهید: حسن علی دادی قلعه سیدی

فرزند: علی نجات

متولد: 1344

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1361/04/05

محل شهادت: خرمشهر

عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش)

توضیحات:

 

عکس شهید

 

Hassan Alidady

 

دیدگاهتان را بنویسید