نقیبی عبدالرضا

0173 abdorreza naghibi شهید: عبدالرضا نقیبی

فرزند: خلیل

متولد: 1342/06/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/11/28

محل شهادت: فاو

عضویت: بسیج

محل دفن: مفقودالجسد

توضیحات: این شهید والامقام در عملیات والفجر هشت  در منطقه فاو عراق به شهادت رسیده و مفقودالجسد می باشد

 

برای عبدی و شهدای گمنام
اسمش عبدالرضا نقیبی بود صدایش می زدیم: عبدی، از آن یکه بزنهای محله خودشان بود که با شروع جنگ به جبهه آمده و دیگر به شهر برنگشته بود وقار وابهت خاصی داشت. بچه های گردان حتی مرتضی جاویدی فرمانده گردان هم برایش احترام خاصی قائل بود.
ساکت و کم حرف،قیافه جذاب و مردانه اش به دلت می نشست.به شجاعت ودلیری مشهور بود عبدی در مرحله سوم عملیات والفجر هشت در جاده فاو ام القصر همراه با دیگر یارانش در گردان کمیل لشکرالمهدی محاصره شد و هیچگاه بر نگشت.
واین فرموده امام (ره) مصداق شهدای گمنام ماست که: خوشا بحال شهدای گمنام که همدمی بجز نسیم صحرا و مادرشان فاطمه زهرا (س) ندارند

 

عکس شهید

 

00173 abdorreza naghibi

 

دیدگاهتان را بنویسید