Untitled-01
جستجو
Close this search box.

عکس/یک جمع پر از فرشته5

05 170نکته قابل توجه در اين عکس، حضور 8 شهيد و تعداد زیادی جانباز در جمع 24 نفري است که در آن ديده مي شوند.

 

 

 

 

شهداي کازرون، یک جمع پر از فرشته: عکسي که مي بينيد جمعي از رزمندگان کازرونی در سال 1361 جبهه سوسنگرد را نشان مي دهد. نکته قابل توجه در اين عکس، حضور 8 شهيد و تعداد زیادی جانباز در جمع24 نفري است که در آن ديده مي شوند.

05

دیدگاهتان را بنویسید