قسمتی از وصیتنامه شهید موسی مزارعی

قسمتی از وصیتنامه شهید موسی مزارعی

برادران ما در مقابل خون این عزیزان مسئولیم و باید از خونشان دفاع کنیم تا خون این عزیزان پایمال نشود بارالها هرچه خود می نگرم چیزی از خود نمی بینم به جز گناه هرلحظه ممکن است که از دنیا بروم اما خوشحالم که در زمانی زندگی می کنم که امام و رهبری همچون امام خمینی را دارم و درزمانی زندگی می کنم که معنای کلمه اسلام برایم مشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید