قانون فوق العاده ایثارگری

13935138 photoshohadayekazeroonفوق‌العاده ایثارگری تسهیلاتی است که مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب کرده است.

 

 

به گزارش سرویس خبر ایثارگران شهدای کازرون، یوسف مجتهد –  فوق‌العاده ایثارگری تسهیلاتی است که مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب کرده است.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند برابر بند2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده ایثارگری را متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتیاز در احکام کارگزینی ایثارگران اقدام نمایند. علاوه بر جانبازان، آزادگان و رزمندگان، فرزندان شهدا نیز برابر بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه که آنان را از تمام امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مربوط به جانبازان 50درصد و بالاتر برخوردار می‌داند، از فوق‌العاده ایثارگری بهره‌منده می‌شوند.

در تاریخ 20/10/88 گردش کار شماره 74656 به محضر فرماندهی کل قوا تقدیم می‌گردد و ایشان با اجرای آن موافقت می‌کنند. برابر این گردش کار، سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندامری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه، وزارت دفاع و جهادسازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده باشند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد و برابر دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از فوق‌العاده ایثارگری برخوردار می‌شوند.

بنابراین در اجرای امر فرماندهی کل قوا، کسانی که خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند، به واحدهای اعزام‌کننده مراجعه و تاییدیه خدمت داوطلبانه جبهه را دریافت کنند و به کارگزینی اداره خود ارائه دهند. با عنایت به اینکه ضمانت اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال88 است مطالبات سنوات گذشته در دستگاه‌های اجرایی، محاسبه و به متقاضی پرداخت می‌گردد. علاوه برقانون مدیریت خدمات کشوری، ماده51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با حوزه شمولی متفاوت از بند 2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده ایثارگری دیگری را به تصویب رسانده است.

برابر ماده51 قانون جامع، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جامع موظفند به شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که هرساله توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت کنند. افرادی که در استخدام دولت نیستند این مبلغ توسط بنیاد تامین و پرداخت می‌شود. مستند به بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از این فوق‌العاده ایثارگری نیز بهره‌مند می‌شوند. دستگاه‌های مشمول این قانون در بند الف و ب ماده2 قانون جامع احصاء شده‌اند. دستگاه‌های مشمول و متن مصوب قانون به شکلی تهیه و تنظیم شده است که هیچ ایثارگری که در حوزه شمول این ماده قرار گرفته از دریافت فوق‌العاده ایثارگری محروم نخواهد شد.

برای شاغلین، دستگاه‌های اجرایی و برای غیرمستخدمین دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی پرداخت این فوق‌العاده خواهند بود. بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گروه‌هایی هستند که برخی آنان را مستخدم دولت و برخی غیرمستخدم دولت می‌دانند، لکن همین شبهه باعث شده است از حقوق قانونی خود محروم بمانند. اگر مستخدم دستگاه تلقی شوند باید این مبلغ پس از بازنشستگی نیز به آنان پرداخت شود در صورتی که چنین نیست و صندوق‌های بازنشستگی از پرداخت آن خودداری می‌نمایند لذا بنیاد شهید موظف است آنان را به عنوان غیرمستخدم تحت پوشش قرار داده و نسبت به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری آنان اقدام نماید. در غیر این‌صورت و برای رفع بلاتکلیفی بازنشستگان، مجلس شورای اسلامی در قالب استفساریه باید تکلیف بازنشستگان را در بهره‌مندی از فوق‌العاده ایثارگری مشخص کند.

با عنایت به اینکه مقنن محدودیتی در بهره‌مندی هر دو فوق‌العاده ایثارگری تعیین نکرده است و علاوه بر آن حوزه شمول ایثارگری و حوزه شمول دستگاه‌های متولی پرداخت و میزان و نحوه پرداخت هرکدام متفاوت است، دریافت هر دو فوق‌العاده منع قانونی نداشته و تا زمانی که قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است دستگاه‌های اجرایی موظف به پرداخت هر دو فوق‌العاده هستند. ضمنا شرکت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند برابر ماده66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا پرداخت فوق‌العاده ایثارگری از تکالیف این شرکت‌ها می‌باشد.

فاش نیوز

 

13935089 photoshohadayekazeroon 2

 

 

دیدگاهتان را بنویسید