زکات بردباری و زیبایی چیست؟

1393 11 884

1393 11 884زکات یکی از ارکان فروع دین است و در دین اسلام نسبت به پرداخت آن تاکید بسیار زیادی شده است.

 

 

 

شهدای کازرون، زکات در دین اسلام به دو نوع است. ظاهری و یا همان رسمی و زکات باطنی (غیررسمی) است که باید به پرداخت هر دو توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

از جمله مواردی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، زکات جاه و مقام است. در این رابطه امام علی (ع) می‌فرماید: خدا زکات مقام ( پست) را بر شما واجب کرده است، به همانگونه که زکات مال را واجب کرده است.

زیبایی هم زکاتی دارد که طبق گفته امام علی (ع): زکات زیبایی، عفت و پاکدامنی است.

یکی دیگر از مواردی که زکات به آن تعلق می‌گیرد، زکات بردباری است. امام علی (ع) می‌فرماید: زکات بردباری تحمل است.

امام علی (ع) در حدیثی گوهربار می‌فرمایند: زکات شجاعت جهاد کردن در راه خدا است.

پی نوشت:

غرر الحکم / 188

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید