تمامی پرونده های کمیسیون پزشکی بنیاد تا پایان سال جاری الکترونیکی می‌شود

1393 1100shahid.ir 7قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه کمیسیون پزشکی تنها مرجع تعیین درصد جانبازان است، گفت: تمامی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد تا پایان سال جاری الکترونیکی می‌شود.

 

 

به گزارش سرویس خبر ایثارگران شهدای کازرون، کارگروه توسعه الکترونیکی بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه، 19 خرداد ماه 95 با حضور سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن جلسات ستاد مرکز بنیاد با دستور چگونگی الکترونیکی کردن الباقی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد برگزار شد.

سردار محسن انصاری در این نشست با اشاره به تجارب موفق بنیاد شهید و امور ایثارگران در الکترونیکی کردن پرونده‌های خدماتی و قسمتی از پرونده‌های کمیسیون پزشکی و نیاز سازمان به ورود بیشتر به حوزه مسائل فنی و الکترونیکی در راستای برآورده کردن نیاز اطلاعاتی مخاطبان، گفت: کمیسیون پزشکی یکی از سه پایه‌های اقتدار بنیاد شهید و امور ایثارگران در کنار کمیسیون ماده 16 و کمیسیون احراز است که فعالیت‌های این بخش باید مکانیزه شود.

قائم مقام بنیاد با تأکید بر اینکه کمیسیون پزشکی جایگاه افتخار بنیاد است که برابر قانون تنها مرجع تعیین درصد جانبازان است، گفت: روند الکترونیکی کردن الباقی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل الکترونیکی کردن 350 هزار پرونده کمیسیون، 140 هزار پرونده حالت اشتغال، 60 هزار کارتکس بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین الکترونیکی کردن 800 هزار پرونده اصلاح آرشیو از اسناد پزشکی برابر ماده 19 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد که اتمام این فعالیت تا پایان سال جاری از ضرورت ویژه ای برخوردار است.
قائم مقام بنیاد اظهار داشت: سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای الکترونیکی کردن الباقی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد، رعایت صحت و سلامت اطلاعات، اتکا به توان ملی در کنار توان درون سازمانی، نظارت تخصصی توسط کمیسیون پزشکی، نظارت فنی و الکترونیکی توسط اداره کل آمار و فناوری اطلاعات، استفاده از تجارب گذشته در الکترونیکی کردن پرونده‌ها، مد نظر قرار دادن اولویت‌های بنیاد و تعیین واحد مسئول برای انجام این کار است.

سردار انصاری با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن الباقی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد یکی از نیازهای بنیاد شهید و امور ایثارگران است، افزود: در صورت تأمین نیازهای اطلاعاتی همه واحدها و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و حفظ و نگهداری از اسناد موجود در بنیاد، ماده 19 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران محقق می‌شود.

رییس دبیرخانه کمیسیون‌های پزشکی نیز در این نشست با بیان اینکه در سال‌های گذشته 600 هزار پرونده کمیسیون پزشکی بنیاد الکترونیکی شده است، به طرح الکترونیکی کردن الباقی پرونده‌های کمیسیون پزشکی بنیاد اشاره کرد و گفت: این فرایند برای الکترونیکی کردن پرونده‌های کمیسیون پزشکی، حالت اشتغال، کارتکس‌های وزارت بهداشت و پرونده‌های آرشیوی انجام می‌شود.
طائبی افزود: رعایت دقت و سرعت در الکترونیکی کردن پرونده‌ها و ورود اطلاعات می‌تواند همزمان با ارتقای خدمات کمیسیون پزشکی به جامعه ایثارگری، کمک بسیاری به برنامه ریزی‌های راهبردی در معاونت‌های تخصصی بنیاد داشته و روند انجام امور را تسهیل کند.

در این نشست که با حضور میرمرادی معاون توسعه مدیریت، ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی، عباسپور معاون بهداشت و درمان، بزرگی رییس مرکز ارتباطات و مراجعات، قاسمی مدیرکل دفتر مرکزی حراست، پاکدل رییس مرکز نوسازی و تحول اداری، امینی سرپرست اداره کل آمار و فناوری اطلاعات،کریمیان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و طائبی رییس دبیرخانه کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، حاضرین نظرات خود را در خصوص الکترونیکی کردن کمیسیون پزشکی ارائه کردند و در پایان نیز مقرر شد مسئولیت اجرای این طرح به کمیسیون پزشکی محول شده و سایر بخش‌ها نیز با نظارت فنی و تخصصی در راستای تحقق این طرح همکاری کنند.

ایسنا

 

13935089 photoshohadayekazeroon 2

 

دیدگاهتان را بنویسید