Untitled-01
جستجو
Close this search box.

تصاویر/ خدایا! از تو می‌خواهم …

13931358 photoshohadayekazeroonصحبت کردن با اوست که دل‌ها را در سخت ترین و طوفانی ترین لحظه های زندگی آرامش می‌بخشد.

 

 

شهدای کازرون، صحبت کردن با اوست که دل‌ها را در سخت ترین و طوفانی ترین لحظه های زندگی آرامش می‌بخشد.

همان خدایی که در روزهای دشوار جنگ کنار بندگانی بود که دست خالی و فقط با ایمان به خودش پا در میدان جهاد گذاشتند و پروردگارشان صدای آن ها را می‌شنید و درخواستشان را اجابت می‌کرد.

تصاویر زیر نمازهایی را نشان می دهد که خلوصش اظهر من الشمس است و زیر آتش به قدری دل هایشان ارام بود که گویی همه چیز تحت کنترل آنهاست.

 

13931206000346 PhotoL

13931206000336 PhotoL

13931206000333 PhotoL

13931206000317 PhotoL

13931206000351 PhotoL

13931206000345 PhotoL

13931206000343 PhotoL

13931206000339 PhotoL

13931206000337 PhotoL

13931206000326 PhotoL

دیدگاهتان را بنویسید