تصاویری از عملیات والفجر3

13934988 photoshohadayekazeroon 7مرداد 1362- عملیات والفجر 3 با رمز یا الله یا الله یا الله، با هدف بیرون کردن نیروهای عراقی از غرب مهران و خارج کردن این شهر از تیررس مستقیم دشمن آغاز شد.

 

 

 

گروه تصویری شهدای کازرون،  7 مرداد 1362، روز آغاز عملیات والفجر 3بود. به این مناسبت، تصاویری از این عملیات را خواهیم دید.

7 مرداد 1362- عملیات والفجر 3 با رمز یا الله یا الله یا الله، با هدف بیرون کردن نیروهای عراقی از غرب مهران و خارج کردن این شهر از تیررس مستقیم دشمن آغاز شد.

 

13934987 photoshohadayekazeroon

13934981 photoshohadayekazeroon

13934982 photoshohadayekazeroon

13934983 photoshohadayekazeroon

13934984 photoshohadayekazeroon

13934985 photoshohadayekazeroon

13934986 photoshohadayekazeroon

13934987 photoshohadayekazeroon

 

 

دیدگاهتان را بنویسید