اسماعیلی عبدالکریم

اسماعیلی عبدالکریم

شهید: عبدالکریم اسماعیلی

فرزند: پرویز

متولد: 1344

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/12/24

محل شهادت: فاو

عضویت: نیروی هوایی

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

دیدگاهتان را بنویسید