باقری محمدابراهیم

باقری محمدابراهیم

معلم شهید: محمد ابراهیم باقری

فرزند: علی شیر

 متولد: 1341

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1365/10/20

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا