بازیار علی

بازیار علی

طلبه شهید: علی بازیار

فرزند: عوض

متولد: 1342/03/12

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1362/05/01

محل شهادت: سردشت

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

به اشتراک بگذارید: