انصاری مسعود

انصاری مسعود

شهید : مسعود انصاری فرزند : خدارحم متولد : ۱۳۴۲ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۴ محل شهادت : محل دفن : پاپون علیا  

اکبرزاده کیام

اکبرزاده کیام

شهید : کیام اکبرزاده فرزند : رضا متولد : ۱۳۳۶ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۹ محل شهادت : محل دفن : قبرستان دهداران

امیری عبدالرزاق

امیری عبدالرزاق

شهید : عبدالرزاق امیری فرزند : کریم متولد : ۱۳۴۳ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ محل شهادت : محل دفن : سیریرجان

امینی هدایت اله

امینی هدایت اله

شهید : هدایت اله امینی فرزند : ماندنی متولد : ۱۳۵۳ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۰۴ محل شهادت : محل دفن : حاجی آباد موزی

انصاری نعمت اله

انصاری نعمت اله

شهید : نعمت اله انصاری فرزند : خداخواست متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : بلیان تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۴/۲۲ محل شهادت : محل دفن : بلیان

الماسی نعمت اله

الماسی نعمت اله

شهید : نعمت اله الماسی فرزند : نگهدار متولد : ۱۳۴۱ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۲ محل شهادت : طلائیه محل دفن : بهشت زهرا قائمیه

آقابزرگی ناصر

آقابزرگی ناصر

شهید : ناصر آقابزرگی فرزند : امام قلی متولد : ۱۳۴۸ محل تولد : دهستان جره تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۱/۰۷ محل شهادت : شلمچه محل دفن : باغدشت دهستان جره

آزادی محمدکریم

آزادی محمدکریم

شهید : محمدکریم آزادی فرزند : مهدی متولد : ۱۳۴۱ محل تولد : کازرون – خشت تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۰/۰۶ محل شهادت : عین خوش محل دفن : امام زاده […]

افشاری ملاره لطفعلی

افشاری ملاره لطفعلی

شهید : لطفعلی افشاری ملاره فرزند : خان محمد متولد : ۱۳۴۵ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ محل شهادت : محل دفن : امام زاده شاهزاده محمد

افسرده کرامت اله

افسرده کرامت اله

شهید : کرامت الله افسرده فرزند : ابوالحسن متولد : ۱۳۴۰ محل تولد : کازرون – بورکی تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۵/۰۶ محل شهادت : حاج عمران عملیات والفجر۲ محل دفن […]

امینی فاضل

امینی فاضل

شهید : فاظل امینی بلیانی فرزند : کاکاخان متولد : ۱۳۳۹ محل تولد : بلیان تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ محل شهادت : شلمچه محل دفن : بلیان

آبشکار غلامرضا

غلامرضا آبشکار

شهید : غلامرضا آبشکار فرزند : ملک متولد : ۱۳۴۵ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۴/۳۱ محل شهادت : محل دفن : کازرون امامزاده سیدمحمد نوربخش

ایزدپناهی علیرضا

ایزدپناهی علیرضا

شهید : علی رضا ایزدپناهی فرزند : مهدی متولد : ۱۳۴۹ محل تولد : کازرون تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ محل شهادت : شلمچه محل دفن : کازرون بهشت زهرا

آبیار علی ویس

آبیار علی ویس

شهید : علی ویس آبیار فرزند : علی پناه متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : کازرون – کمارج تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ محل شهادت : شلمچه محل دفن : کمارج

انصاری علی

انصاری علی

شهید: علی انصاری فرزند: حسین متولد: ۱۳۳۹/۳/۱۵ محل تولد: کازرون – پاپون تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۷/۱۴ محل شهادت: تبریز محل دفن: کازرون – پاپون  

اعتمادی علی اصغر

اعتمادی علی اصغر

شهید : علی اصغر اعتمادی فرزند : حاجی متولد : ۱۳۴۴ محل تولد : مهرنجان تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۳/۱۹ محل شهادت : عراق محل دفن : مهرنجان

آزادی عبدالکریم

آزادی عبدالکریم

شهید : عبدالکریم آزادی فرزند : علی جان متولد : ۱۳۴۵ محل تولد : کازرون – خشت تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۱۵ محل شهادت : جبهه جنوب محل دفن : امام […]

افشاری عبدالرحمن

افشاری عبدالرحمن

شهید : عبدالرحمن افشاری فرزند : سیف اله متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۳۰ محل شهادت : محل دفن : امام زاده شاهزاده محمد

اکبری عباس

اکبری عباس

شهید : عباس اکبری فرزند : محمود متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : دهستان جره تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۱/۱۰ محل شهادت : زبیدات محل دفن : باغدشت دهستان جره

اسماعیلی طیب

اسماعیلی طیب

شهید : طیب اسماعیلی فرزند : محمدباقر متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : کازرون روستای بوعلی تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۲۸ محل شهادت : مریوان محل دفن : کازرون روستای بوعلی