مرادی محمد

0234 mohammad moradi

شهید: محمد مرادی فرزند: ماندنی متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) […]

محمدی محمد

0214 mohammad mohamadi

شهید: محمد محمدی فرزند: رجب متولد: 1320 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/02/20 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید […]

مظفری کاظم

0213 kazem mozaffari

شهید: کاظم مظفری فرزند: صفر متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/03 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) […]

محسن پور منصور

0208 mansoor mohsenpoor

شهید: منصور محسن پور فرزند: کریم متولد: 1332 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/02/19 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده […]

مرادی حیدر

0200 hedar moradi

شهید: حیدر مرادی فرزند: حسین قلی متولد: 1333 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/24 محل شهادت: دارخوین عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

موحد حسن

0198 hasan movahed

شهید: حسن موحد فرزند: غلام متولد: 1338 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/07/28 محل شهادت: خرمشهر عضویت: ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این […]

مقدسی حمیدرضا

0199 hamid moghadasi

شهید: حمیدرضا مقدسی فرزند: محمدعلی متولد: 1335 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/20 محل شهادت: جبهه جنوب عضویت: ارتش محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

دهقانی منصور

0205 mansoor dehghani

شهید: منصور دهقانی فرزند: مسلم متولد: 1334 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/10/24 محل شهادت: خرمشهر عضویت: نیروی انتظامی محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

مرتجز حمید

0186 hamid mortajez

شهید: حمید مرتجز فرزند: عبدالرسول متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/19 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این […]

محمدپور احمدرضا

0166 ahmadreza mohammadpoor

شهید: احمدرضا محمدپور فرزند: عبدالحسین متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/11/04 محل شهادت: شلمچه عضویت: طلبه بسیجی محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

معماری نژاد شاپور

0158 shapoor memarinejad

شهید: شاپور معماری نژاد فرزند: محمدهاشم متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/09/04 محل شهادت: جبهه جنوب عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) […]

مردانی سعید

0148 saeid mardani

شهید: سعید مردانی فرزند: خراسانی متولد: 1341 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1363/11/27 محل شهادت: ارومیه عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: […]

ملک زاده محمدجواد

0147 mohammadjavad malekzadeh

شهید: محمدجواد ملک زاده فرزند: نجف متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/04/20 محل شهادت: پاسگاه سات عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) […]

مفتون محمدسعید

0141 mohammadsaeid maftoon

شهید: محمدسعید مفتون فرزند: ابوالقاسم متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/03/13 محل شهادت: حاج عمران عضویت: محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این […]

محصلی عبدالکریم

0152 abdolkarim mohsseli

شهید: عبدالکریم محصلی فرزند: میرزاحسن متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/01/21 محل شهادت: فاو عضویت: بسیج محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این […]