ظهرابی اردشیر

13915929423

 شهید: اردشیر ظهرابی فرزند: غلامرضا تاریخ تولد: 1344 محل تولد: خشت تاریخ شهادت:  1363/02/16 محل شهادت: طلائیه محل دفن: کازرون امام زاده علی (خشت)فرازی از وصیتنامه شهید: از تهمت ها […]